Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Z.A.Z.

Zakłady Aktywności Zawodowej

Akty prawne, dokumenty, wnioski i formularze dotyczące Zakładów Aktywności Zawodowej dostępne są pod adresem:

http://www.mcps.com.pl/informacje/zaklady-aktywnosci-zawodowej

Podstawowe akty prawne i dokumenty:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.
2. Zasady realizacji zadania pn. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - Załącznik do uchwały Nr 17/221/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2013 r.
3. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej.
4. Wzór preliminarza kosztów utworzenia zakładu aktywności zawodowej.
5. Wzór preliminarza kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej

kontakt: