Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Program wojewódzki

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim.
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 15.11. 2017 r. do dnia 28.11.2017 r.
Uwagi do projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11. 2017 roku w jeden z niżej wymienionych sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa;
2) drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
3) za pośrednictwem poczty na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa.
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021 jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Więcej informacji pod adresem:
http://www.mcps.com.pl/402-konsultacje-sp

kontakt: