Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Program wojewódzki

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
NA LATA 2009–2013

Cel strategiczny Programu:

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz pomoc w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Cele współpracy:

  • Wspieranie przemian w świadomości społecznej odnośnie problematyki osób niepełnosprawnych.
  • Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.
  • Zwiększenie dostępu do leczenia, opieki i rehabilitacji medycznej.
  • Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
  • Zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających rehabilitację społeczną, pełne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, rekreacji i turystyce.
  • Zwiększenie aktywności podmiotów i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Wyrównywanie różnic w podregionach społeczno - gospodarczych Województwa Mazowieckiego.
  • Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania środków z Europejskich Funduszy Strukturalnych.
  • Usprawnienie systemu monitorowani i diagnozowania sytuacji osób niepełnosprawnych na Mazowszu.

 

Uchwała Nr 134/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 roku w sprawie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2009–2013 w Województwie Mazowieckim.

Załącznik do uchwały Nr 134/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 roku - Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnianai osób niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2009-2013.

kontakt: