Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Akty prawne i dokumenty

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - PRZEJDŹ.
 
 
Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok - PRZEJDŹ.
 
 
Formularze związane z udziałem w otwartych konkursach ofert

 
 
 


Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - PRZEJDŹ.
 
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - PRZEJDŹ.
 
 

 
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych - PRZEJDŹ.
 

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - PRZEJDŹ.
kontakt: