Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Organizacje Pozarządowe

Udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajdą Państwo pod adresem:

http://www.dialog.mazovia.pl/fileadmin/user_upload/Zasady_przyznawania_dotacji/zasady_27_12_2016.pdf

Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok dostępny jest pod adresem:

http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2016.html

kontakt: