Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Programy

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzonymi przez nas programami:

- Program Wojewódzki
- Programy PFRON

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizując zadania samorządu województwa zgodnie z art. 35. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przystąpiło do opracowania wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

kontakt: