Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Z.A.Z

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Uchwała Nr 17/221/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad realizacji zadania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego p.n.: "Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej".

Zasady realizacji zadania pn. "Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej" ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - Załącznik do uchwały Nr 17/221/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2013 r.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej - Załącznik Nr 1 do Zasad dofinansowania przez Województwo Mazowieckie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

logo

Wzór preliminarza kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej.

logoWzór preliminarza kosztów utworzenia zakładu aktywności zawodowej.

 

kontakt: