Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Dofinansowanie obiektów

Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji:

Dofinansowanie może być przyznane:

  • przedsiębiorcom,
  • podmiotom nie będącymi przedsiębiorcami (np.: stowarzyszeniom, fundacjom, samorządom gminnym i powiatowym),
  • kwota dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do 50% przewidywanego całkowitego kosztu zadania, a w przypadku wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą, kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30% przewidywanego całkowitego kosztu zadania,
  • dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych wykonywanych po zawarciu przez wnioskodawcę umowy z Marszałkiem Województwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 19 lub na stronach internetowych www.mcps.com.pl

kontakt: