Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Aktualności

Wizyty studyjne

Miejsca i terminy wizyt studyjnych:

Wizyty studyjne odbędą się w następujących podregionach województwa mazowieckiego
1.    01-03.06. 2015 r. – podregion ostrołęcki i siedlecki
2.    08-10.06. 2015 r. – podregion płocki i ciechanowski
3.    10-12.06.2015 r. – podregion warszawski 
4.    10-12.06.2015 r. – podregion radomski

Firma :
    Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC

Trenerki prowadzące:
•    Magdalena Palimąka
•    Hanna Dzido

Uczestnicy wizyt studyjnych:

Pracownicy i wolontariusze:

- instytucji pomocy i integracji społecznej (realizujący działania w zakresie aktywnej integracji), tj. pracownicy i wolontariusze jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),

- jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.),

- jednostek zatrudnienia socjalnego,

- organizacji pozarządowych*, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej,

- podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Liczba miejsc:
•    15 w każdym terminie

Czytaj wiecej...

kontakt: