Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Aktualności

Razem dla środowiska - konferencja w Mławie

Dnia 4 października 2017 r. odbyła się w Mławie konferencja „Razem dla środowiska” zorganizowana we współpracy między Burmistrzem Miasta Mława i firmą SUEZ.  Konferencja dotyczyła problematyki niepełnosprawności. Hasło przewodnie Konferencji nawiązywało do „środowiska” w znaczeniu środowiska społecznego tj. ludzi, relacji między nimi i warunków, w których przyszło im żyć, ale także „środowiska” w znaczeniu warunków przyrodniczych. Celem konferencji było omówienie w szerokim gronie osób z niepełnosprawnością, specjalistów oraz osób zaangażowanych w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych działań jakie są podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także pokazanie w jaki sposób je aktywizować i wspierać. Konferencja była również okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów. Konferencja składała się z czterech części, tj. „Dobre Praktyki” – część poświęcona różnorodnym działaniom realizowanym na rzecz osób z niepełnosprawnością, „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością” dotyczącej problematyki zatrudniania, w tym wspomaganego, osób z niepełnosprawnością, „Wsparcie instytucjonalne i rzeczowe” poświęconej zagadnieniom wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych. Ostatnia część konferencji dotyczyła zagadnień wsparcia społecznego oraz realizacji swojego potencjału przez osoby z niepełnosprawnością. W panelach dyskusyjnych uczestniczyli Anna Wieczorkowska Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych i Robert Gajewski Kierownik Wydziału ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

kontakt: