Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Informacja dla ośrodków zajmujących się...

Od 18 listopada 2017 r. istnieje możliwość składania wniosku ON-2 (Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne)
w formie elektonicznej za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia:
https:// wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

kontakt: