Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz...

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą 571/233/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

http://www.dialog.mazovia.pl/fileadmin/user_upload/Ogloszenia_2017/MCPS/uchwala_ogloszenie_niepelnosprawnosc_2017.pdf

Ogłoszenie konkursowe

http://www.dialog.mazovia.pl/fileadmin/user_upload/Ogloszenia_2017/MCPS/ogloszenie_niepelnosprawnosc_2017.pdf

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 19 kwietnia 2017 r. do dnia 11 maja
2017 r. do godziny 15.00.

Oferty należy składać na formularzu: http://www.dialog.mazovia.pl/fileadmin/user_upload/Akty_Prawne_i_Formularze/wzor_oferty.docx

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. osób niepełnosprawnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu 22 622 42 32 wew. 12, 19, 25 lub 56.

kontakt: